dissabte, 1 de gener de 2011

Estadística Serveis any 2010Total serveis: 461


161; Assistència tècnica no urgent
102; Assistència tècnica urgent
47; Salvaments
39; Incendis urbans
32; Incendis vegetació
31; Mobilitat
15; Pràctiques
21; Altres tipus urgents
8; Dispositiu prevenció
4; Simulacres
1; fuites perilloses
0; Suport tècnic