dissabte, 1 de gener del 1983

Estadística Serveis any 1982

Total serveis: 7

19 de juny de 1982, primer servei oficial: pràctiques

3; Foc forestal
2; Pràctiques
2; Incendi habitatge
1; Inspecció