dimarts, 1 de gener del 2008

Estadística Serveis any 2007

Total serveis: 290
137; Assistència tècnica no urgent
54; Assistència tècnica urgent
22; Salvament de persones
20; Incendis varis
15; Accidents de trànsit
15; Salvament d’animals
8; Incendis d’Habitatge
6; Simulacres
6; Incendi vegetació terrenys urbans
3; Incendi vegetació terrenys forestals
2; Salvament béns
1; Altres tipus d’alarmes
1; Incendis d’Edificis