dilluns, 1 de gener del 1990

Estadística Serveis any 1989

Total serveis: 89

44; Ruta
13; Foc de matolls
12: Foc forestal
5; Treure arbres
4; Desconnectar alarmes
3; Reten
2; Foc d’indústria
2; Rescat de muntanya
1; Foc de contenidor
1; Pràctiques
1; Obertura d’habitatge
1: Vessament de lleixiu