divendres, 1 de gener del 1993

Estadística Serveis any 1992

Total serveis: 60

9; Ruta
6; Foc de matolls
6; Reten
5; Treure arbres
5; Revisió d’hidrants
5; Obertura d’habitatge
4: Foc forestal
3; Rescat de muntanya
3; Incendi d’habitatge
2; Rescat d’animals
2; Olors
2; Foc d’indústria
2; Foc de contenidor
2; Desconnectar alarmes
2; Pràctiques
1; Incendi de deixalles
1; Neteja de calçada