dilluns, 21 de gener del 2013

Una oportunitat perduda


Al llarg d’aquest passat 2012, el Parc de Bombers de Matadepera ha promogut una sèrie d’iniciatives encaminades a traslladar les opinions i inquietuds dels membres del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat a la Direcció de Bombers i als representants dels Bombers Voluntaris del Consell. Una d’aquestes iniciatives era una enquesta enviada als Parcs de Bombers Voluntaris via correu electrònic amb la qual es pretenia recollir el màxim de respostes possibles i posteriorment fer públics els resultats, juntament amb un estudi el més acurat possible de totes i cada una de les preguntes en ella realitzades. Aquestes aportacions servirien per enriquir  el nou Reglament i la nova llei de Bombers. Al mateix temps, i aprofitant el congrés de l’ASBOVOCA, preteníem fer una exposició d’aquest estudi i, evidentment, entregar un document relatiu als resultats obtinguts als representants del Consell i a la Direcció de Bombers.

Volem agraïr a tots/es aquells/es bombers voluntaris que han volgut expressar la seva opinió exercint amb responsabilitat el dret a aportar la seva opinió, les seves inquietuds i tot allò que arrel de les seves vivències i experiències com a bombers voluntaris creien que calia deixar plasmat en aquesta enquesta.
Malauradament, el resultat d’aquesta experiència no ha estat favorable ja que no s’ha arribat a un nombre significatiu d’enquestes contestades, impedint que els resultats obtinguts tinguin la validesa i consistència que requereix un estudi com el que es pretenia realitzar. Des del Parc de Matadepera hem realitzat consultes i el nombre a assolir per poder donar validesa significativa a l’enquesta rondaria els 300 exemplars, xifra bastant superior a les enquestes remeses.
Davant aquesta manca de participació en el que considerem una oportunitat de plasmar per escrit què volen els bombers voluntaris que sigui el Cos de Bombers en el futur, queda preguntar què ha fallat. Realitzant una autocrítica, és possible que l’enquesta tingués mancances i/o errors en el seu contingut, amb la qual cosa no s’hagi cridat l’atenció del personal al qual anava dirigida. Una altra possibilitat podria haver estat el no saber comunicar la importància i la necessitat de contestar aquesta enquesta, de manera que els enquestats no han trobat la motivació adequada per invertir part del seu temps en aquesta tasca. Però el que probablement més ens hagi afectat com a col·lectiu, és que també s’ha reconegut que en alguns casos no s’hagi fet prou difusió per part dels Caps de Parc degut a discrepàncies amb aquesta convocatòria.
Ja siguin aquests o altres motius no considerats en aquest escrit, el que ha quedat palès és que s’ha perdut l’ocasió de poder traslladar als nostres representants i dirigents com volem encaixar dins el sistema, quines són les nostres inquietuds i quines les nostres mancances, així com la necessitat de la nostra participació en la redacció de la nova llei de Bombers.
Marcel·lí Bosch Muntal
Cap dels Bombers Voluntaris de Matadepera

dimarts, 1 de gener del 2013

Estadística Serveis any 2012

Total serveis: 227


48; Assistència tècnica no urgent
48; Incendis vegetació
43; Salvaments
24; Incendis urbans
23; Assistència tècnica urgent
12; Mobilitat
8, Pràctiques

5; Altres tipus urgents
5; Simulacres
6; Dispositiu prevenció
3; fuites perilloses
2; Suport tècnic