dijous, 1 de gener del 1987

Estadística Serveis any 1986

Total serveis: 19

12: Foc forestal
3; Pràctiques
2; Rescat de muntanya
1; Nevades
1; Incendi habitatge