dissabte, 1 de gener del 2000

Estadística Serveis any 1999

Total serveis: 101

21; Ruta
18: Foc forestal
13; Foc de matolls
6; Incendi d’habitatge
5; Rescat de muntanya
5; Revisió d’hidrants
5; Reten
4; Desconnectar alarmes
3; Treure arbres
3; Obertura d’habitatge
3; Rescat d’animals
2; Pràctiques
2; Accident de trànsit
2; Incendi de vehicle
2; Inundacions
2; Ensorrament d’edifici
1; Despreniment terres
1; Neteja de calçada
1; Foc de contenidor
1; Foc d’indústria
1; Fuita de gas