dijous, 27 de gener del 2011

Carta del Cap de Parc

Benvolguts,

El motiu de la present carta és per anunciar i presentar la meva dimissió com a Cap de l'Agrupació dels Bombers Voluntaris de Matadepera.

Després de 5 anys al capdavant d'aquesta agrupació i amb un balanç de la meva gestió força positiu, gràcies a l'ajut de tothom, penso que és l'hora d'un relleu, sobretot per la meva actual situació laboral i personal que em condiciona poder dedicar-me al 100%. Altres compromisos m'obliguen a prendre aquesta decisió i la nostra agrupació es mereix un Cap amb una atenció gairebé exclusiva, cosa que jo no puc assumir en aquests moments.

Així doncs, seguint l'article 36 sexties.1 del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, convoco eleccions per poder triar un nou Cap d'Agrupament i fixo el següent calendari, tal com marca l'article 36 ter i l'article 36 quartier, que adjunto amb la present carta.

Aprofito també per recordar l'article 36 ter.5 del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya que diu: “Durant tot el procés electoral el cap de l’agrupació sortint continua exercint la seva tasca en funcions. Un cop proclamats els resultats de les eleccions, el candidat elegit exercirà el càrrec de cap d’agrupació en funcions fins que sigui nomenat”.

Finalment vull agrair a tot el personal del Parc de Bombers de Matadepera el seu recolzament i compromís durant aquest 5 anys i desitjar al que serà el meu successor molta fortuna en el seu càrrec.


Atentament,

Pere Freixa i Paloma
Cap de l'Agrupació dels Bombers Voluntaris de Matadepera.

Matadepera, 27 de gener de 2011

dimecres, 5 de gener del 2011

Col·laboració al Saló Juguem de Terrassa

Els Bombers de Matadepera vam col·laborar amb els Bombers de Terrasssa en el seu estand que van organtizar al Saló Infantil Juguem, que es va celebrar del 29 de desembre de 2010 al 4 de gener de 2011, en el recinte firal de Terrassa.


dissabte, 1 de gener del 2011

Estadística Serveis any 2010Total serveis: 461


161; Assistència tècnica no urgent
102; Assistència tècnica urgent
47; Salvaments
39; Incendis urbans
32; Incendis vegetació
31; Mobilitat
15; Pràctiques
21; Altres tipus urgents
8; Dispositiu prevenció
4; Simulacres
1; fuites perilloses
0; Suport tècnic