dimecres, 25 d’abril de 2007

Acudit al Diari de Terrassa

Acudit publicat al Diari de Terrassa, en motu del nostre 25è aniversari