dijous, 1 de gener de 2009

Estadística Serveis any 2008

Total serveis: 441

241; Assistència tècnica no urgent
90; Assistència tècnica urgent
31; Salvament persones
25; Salvaments animals
22; Incendis varis
14; Accidents de Trànsit
6; Incendis vegetació terrenys forestals
5; Incendis d’habitatge
2; Salvaments béns
2; Incendis vegetació terrenys urbans
1; Altres tipus d’Alarmes
1; Incendis d’edifici
1; Simulacres