dijous, 27 de gener de 2011

Carta del Cap de Parc

Benvolguts,

El motiu de la present carta és per anunciar i presentar la meva dimissió com a Cap de l'Agrupació dels Bombers Voluntaris de Matadepera.

Després de 5 anys al capdavant d'aquesta agrupació i amb un balanç de la meva gestió força positiu, gràcies a l'ajut de tothom, penso que és l'hora d'un relleu, sobretot per la meva actual situació laboral i personal que em condiciona poder dedicar-me al 100%. Altres compromisos m'obliguen a prendre aquesta decisió i la nostra agrupació es mereix un Cap amb una atenció gairebé exclusiva, cosa que jo no puc assumir en aquests moments.

Així doncs, seguint l'article 36 sexties.1 del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, convoco eleccions per poder triar un nou Cap d'Agrupament i fixo el següent calendari, tal com marca l'article 36 ter i l'article 36 quartier, que adjunto amb la present carta.

Aprofito també per recordar l'article 36 ter.5 del Reglament del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya que diu: “Durant tot el procés electoral el cap de l’agrupació sortint continua exercint la seva tasca en funcions. Un cop proclamats els resultats de les eleccions, el candidat elegit exercirà el càrrec de cap d’agrupació en funcions fins que sigui nomenat”.

Finalment vull agrair a tot el personal del Parc de Bombers de Matadepera el seu recolzament i compromís durant aquest 5 anys i desitjar al que serà el meu successor molta fortuna en el seu càrrec.


Atentament,

Pere Freixa i Paloma
Cap de l'Agrupació dels Bombers Voluntaris de Matadepera.

Matadepera, 27 de gener de 2011