dimarts, 1 de gener de 2013

Estadística Serveis any 2012

Total serveis: 227


48; Assistència tècnica no urgent
48; Incendis vegetació
43; Salvaments
24; Incendis urbans
23; Assistència tècnica urgent
12; Mobilitat
8, Pràctiques

5; Altres tipus urgents
5; Simulacres
6; Dispositiu prevenció
3; fuites perilloses
2; Suport tècnic