dijous, 23 de setembre de 2010

Tenim dues autobombes

El nostre Parc de Bombers ja disposa de dos camions autobombes. El primer, el 4.08.30 utilitzat com a vehicle de primera sortida, excepte per incendis forestal. El segon vehicle, el 4.08.31 serà el vehicle de segona sortida i el vehicle per incendis forestals, ja que està equipat per aquesta finalitat.